Функционални, научно доказани формули от лечебни билки и горски плодове

Пребиотичен комплекс от несмилаеми фибри

Комплексът от пектин и инулин подобрява чревната перисталтика,  стимулира растежа и активността на полезните чревни бактерии и усилва чувството за ситост

Водоразтворим Силиций
от растителен произход

Водоразтворимият силиций помага за усвояването на над 70% от елементите в човешкия организъм и стимулира клетъчния метаболизъм и образуването на нови клетки

Богатство на витамини,
минерали и антиоксиданти

Нашите продукти съдържат билки и горски плодове, които са изключително богати на натурални (природни) витамини, минерали, антиоксиданти и други полезни вещества

Водоразтворима гранулирана форма

Фармакологична форма, създадена за максимална усвояемост и запазване на веществата през целия им срок на годност в напълно натурален вид

Широкоспектърно действие
+ Функционална насоченост

Синергията между функционалната насоченост на продуктите и широкоспектърното им действие спомага за поддържането на цялостното здраве на организма

Четиримесечна профилактична
програма Тракия БАЛАНС

„Тракеия Баланс“ е иновативна програма за цялостно подобряване на здравето чрез 100% натурални продукти на билкова основа. Програмата е подходяща за условията на натоварено ежедневие и сезонна профилактика. В основата ѝ се намира уникалната съставка – водоразтворим силиций, който има ключова роля в подпомагането на ефективното усвояване на хранителните вещества.

Научи повече

Четири месечна профилактична програма Trakeya БАЛАНС 

Trakeya БАЛАНС е иновативна програма за цялостно подобряване на здравето чрез 100% натурални продукти на билкова основа. Програмата е подходяща за условията на натоварено ежедневие и сезонна профилактика. В основата ѝ се намира уникалната съставка – водоразтворим силиций, който има ключова роля в подпомагането на ефективното усвояване на хранителните вещества.

Научи повече
БАЛАНС И ЕНЕРГИЯ    БАЛАНС И ЕНЕРГИЯ    БАЛАНС И ЕНЕРГИЯ    БАЛАНС И ЕНЕРГИЯ    БАЛАНС И ЕНЕРГИЯ    БАЛАНС И ЕНЕРГИЯ    БАЛАНС И ЕНЕРГИЯ    БАЛАНС И ЕНЕРГИЯ
БАЛАНС И ЕНЕРГИЯ    БАЛАНС И ЕНЕРГИЯ    БАЛАНС И ЕНЕРГИЯ    БАЛАНС И ЕНЕРГИЯ    БАЛАНС И ЕНЕРГИЯ    БАЛАНС И ЕНЕРГИЯ    БАЛАНС И ЕНЕРГИЯ    БАЛАНС И ЕНЕРГИЯ

За ТРАКЕИЯ

Над 15 годишен опит в разработването на хранителни добавки

Екипът на Тракеия посвещава над 15 години в научни изследвания и разработване на иновативни биотехнологии и нови фармакологични форми. Научната и развойна дейност стартира през 2009г. и днес компанията разполага с регистрирана търговска марка, промишлени дизайни, полезни модели и патенти, използвани за настоящото производство.

В тясно сътрудничество с водещи български научноизследователски
институти

TRAKEYA има сключени договори за партньорство за провеждане на съвместни научни изследвания и създаване на общи продукти с Института по физикохимия към Българска академия на науките (БАН) и Института по Микробиология „Стефан Ангелов“ към (БАН).

Trakeya работи по стандартите на Hazard Critical Control Point (HACCP) система

Системата НАССР представлява ежедневен подход за откриване на опасностите( биологични, химични и физични), оценка на риска и осъществяване на контрола върху тях. НАССР дава възможност да се проследи пътя на суровините от производителя, през дистрибутора и до крайния потребител.