Функционални, научно доказани формули от лечебни билки и горски плодове

Пребиотичен комплекс от несмилаеми фибри

Комплексът от пектин и инулин подобрява чревната перисталтика,  стимулира растежа и активността на полезните чревни бактерии, както и усилва чувството за ситост.

Водоразтворим Силиций
от разстителен произход

Спомага за усвояването на над 70% от елементите в човешкият организъм; Стимулира клетъчния метаболизъм и образуването на клетки. Действа силно противовъзпалително.

Богатство на витамини,
минерали и антиоксиданти

Влаганите в нашите продукти билки и горски плодове са изключително богати на натурални (природни) витамини, минерали, антиоксиданти и други полезни вещества.

Водоразтворима гранулирана форма

Фармакологична форма, създадена за максимална усвояемост и запазване на веществата през целия им срок на годност в напълно натурален вид.

Широкоспектърно действие
+ Функционална насоченост

Всички продукти от здравословната серия Тракеия – Баланс включват двойно предназначение: широкоспектърно и с функционална насоченост.
Синергията между отделните действия на тези продукти е съществен фактор за тяхната ефективност. Чрез комбиниране на широкоспектърни действия, насърчаващи здравето, продуктите създават холистичен подход за поддържане на цялостното здраве;

Основополагащи принципи в човешкото здраве

Нашите продукти имат широкоспектърно действие и подпомагат целия организъм чрез здравословен чревен микробиом и храносмилане, спомагане регулацията на критични биомаркери, нормалната функция на имунитета, защита срещу оксидативен стрес и поддържане на сърдечно-съдовото здраве.

Основополагащи принципи в човешкото здраве 

Нашите продукти имат широкоспектърно действие и подпомагат целия организъм чрез здравословен чревен микробиом и храносмилане, спомагане регулацията на критични биомаркери, нормалната функция на имунитета, защита срещу оксидативен стрес и поддържане на сърдечно-съдовото здраве.

Четири месечна профилактична
програма Trakeya БАЛАНС

„Тракея Баланс“ е иновативна програма за цялостно подобряване на здравето чрез 100% натурални продукти на билкова основа. Програмата е подходяща за условията на натоварено ежедневие и сезонна профилактика. В основата ѝ се намира уникалната съставка – водоразтворим силиций, който има ключова роля в подпомагането на ефективното усвояване на хранителните вещества.

Научи повече

Четири месечна профилактична програма Trakeya БАЛАНС 

Trakeya БАЛАНС е иновативна програма за цялостно подобряване на здравето чрез 100% натурални продукти на билкова основа. Програмата е подходяща за условията на натоварено ежедневие и сезонна профилактика. В основата ѝ се намира уникалната съставка – водоразтворим силиций, който има ключова роля в подпомагането на ефективното усвояване на хранителните вещества.

Научи повече
БАЛАНС И ЕНЕРГИЯ    БАЛАНС И ЕНЕРГИЯ    БАЛАНС И ЕНЕРГИЯ    БАЛАНС И ЕНЕРГИЯ    БАЛАНС И ЕНЕРГИЯ    БАЛАНС И ЕНЕРГИЯ    БАЛАНС И ЕНЕРГИЯ    БАЛАНС И ЕНЕРГИЯ
БАЛАНС И ЕНЕРГИЯ    БАЛАНС И ЕНЕРГИЯ    БАЛАНС И ЕНЕРГИЯ    БАЛАНС И ЕНЕРГИЯ    БАЛАНС И ЕНЕРГИЯ    БАЛАНС И ЕНЕРГИЯ    БАЛАНС И ЕНЕРГИЯ    БАЛАНС И ЕНЕРГИЯ

За TRAKEYA

Над 15 годишен опит в
разработването на хранителни
добавки

Екипът на Тракеия посвещава над 15 години в научни изследвания и разработване на иновативни биотехнологии и нови фармакологични форми. Научната и развойна дейност стартира през 2009г. и днес компанията разполага с регистрирана търговска марка, промишлени дизайни, полезни модели и патенти, използвани за настоящото производство.

В тясно сътрудничество с водещи
български научно изследователски
институти

TRAKEYA има сключени договори за партньорство за провеждане на съвместни научни изследвания и създаване на общи продукти с Института по физикохимия към Българска академия на науките (БАН) и Института по Микробиология „Стефан Ангелов“ към (БАН).

Trakeya работи по стандартите на
Hazard Critical Control Point
(HACCP) система

Системата НАССР представлява ежедневен подход за откриване на опасностите( биологични, химични и физични), оценка на риска и осъществяване на контрола върху тях. НАССР дава възможност да се проследи пътя на суровините от производителя, през дистрибутора и до крайния потребител.