Политика за поверителност

Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права.

„Тракеия“ зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни, обработвани при онлайн пазаруване на уебсайта: www.trakeya.com

Администратор на лични данни

Администратор на Вашите лични данни е „Тракеия“ ЕООД, ЕИК 203745414, адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, област София (столица), община Столична, гр. София 1000, район р-н Илинден,ул.Варна No50, email: office@trakeya.com,

„Тракеия“ събира и обработва всички лични данни в съответствие със законите за защита на личните данни, приложими в България и Европейския съюз.

Данните и личната информация, предоставена от посетители и потребители, се използва от администрацията на сайта за управление на поръчки, за доставка на продукти и услуги, за обработка на плащания, за комуникация с посетителите и потребителите относно поръчки, продукти, услуги и промоционални оферти, препоръки на продукти и услуги.

Какво представляват личните данни

Личните данни са информация, която служи за Вашата идентификация, т.е. име, телефонен номер, електронен или пощенски адрес. „Тракеия“ не събира лични данни от Вас, освен ако Вие не ги предоставите в специални случаи, например когато поръчвате продукти. С предоставянето на личните си данни при регистрация в онлайн магазина, Вие се съгласявате да получавате съобщения по e-mail относно промоции, текущи търговски предложения, новини и организирането на събития и кампании с маркетингова цел.

Събиране и използване на лични данни

„Тракеия“ ще използва личните Ви данни единствено за целите на техническото управление на сайта, за да Ви предостави достъп до специална информация или за обща комуникация с Вас, както и за изпълнение на предоставяне на услугите и стоките на сайта на „Тракеия“:

Възможно е периодично да използваме личната Ви информация, за да изпращаме важни съобщения като известия относно покупките Ви и/или промени в правилата, условията и различните ни политики.

Предоставяне на лични данни на трети страни

Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. Ако предоставяме Вашите данни на трети лица, то това са наши изпълнители, които обработват информацията от наше име, следвайки инструкциите ни и прилагайки нашия стандарт за защита на личните ви данни. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни, която Ви предоставяме.

Права на лицата, чиито лични данни се обработват

Ние уважаваме Вашето право на достъп и контрол на Вашата информация и ще отговорим на Вашите искания за информация и, където е приложимо, ще коригираме, променим или изтрием личната Ви информация.

Срок за използване на данните

Ние ще задържим предоставената ни от Вас лична информация за период, необходим, за да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата ни политика за защита на личните данни, или ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период.

„Ние си партнираме с Microsoft Clarity и Microsoft Advertising, за да уловим как използвате и взаимодействате с нашия уебсайт чрез поведенчески показатели, топлинни карти и повторение на сесии, за да подобрим и предлагаме на пазара нашите продукти/услуги. Данните за използването на уебсайта се улавят с помощта на бисквитки на първи и трети страни и други технологии за проследяване, за да определим популярността на продукти/услуги и онлайн активност. Освен това, ние използваме тази информация за оптимизиране на сайта, за целите на измама/сигурност и реклама. За повече информация относно това как Microsoft събира и използва вашите данни, посетете Декларацията за поверителност на Microsoft .